Persondataforordning

Stubberup Sogns Lokalhistoriske Arkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet.

Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen , eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.