Fynshovedvej 514

 

Fynshovedvej 514
Huset blev opført i 1914 efter at grunden var blevet udstykket fra Hans Christian Jensens ejendom på Søvej 34, der i dag ejes af hans barnebarn, Ove Jensen.
Den første ejer Ole Marius Jørgensen var landpostbud og snedker og familien bebor ejendommen indtil 1928 hvor portør Andreas Israelsen køber ejendommen og i hans og hustruens Marys ejertid blev der indrettet vaskeri i kælderen.
Andreas Israelsen dør i 1940 og Mary bliver boende i ejendommen.
I 1958 køber Johanne Fischer, der var pensioneret lærer fra Martofte Skole ejendommen. Da hun dør i 1968 køber chauffør Helge Nielsen ejendommen. Hans kone Grethe var ansat i Martofte Brugsforening. Grundet sygdom sælger de i 2014 ejendommen til Anne Jensen, som var pensioneret gymnasielærer fra Slagelse.